fbpx

Rekisteriseloste Giga-katsastus Oy

Rekisterinpitäjä
Giga- Katsastus Oy
Kiitoradantie 6
01530 Vantaa
Puh. 040 650 0884

Rekisteriasioita hoitaa

Giga- Katsastus Oy
Kiitoradantie 6
01530 Vantaa
Puh. 040 650 0884

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Giga- Katsastus Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä Giga- Katsastus Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Giga- Katsastus Oy:n -henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Giga-katsastus.fi -verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjistä tai yritykselle yhteydenottoja lähettäneistä luonnollisista henkilöistä.

Kuvaus tallennetuista, rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Osoite, postinumero ja -toimipaikka
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Kieli
– Ajoneuvon rekisteritunnus

Personointitiedot
– IP-osoite
– Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Giga- Katsastus Oy:n -rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Giga- Katsastuksen yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Giga- Katsastuksen toimeksiannosta ja lukuun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Giga- Katsastus Oy:n lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeuden käyttäminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaan ja etämyyntiin.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä henkilörekisteriä hoitavaan tahoon.